Dai Phu Thanh Interior Decoration Company Limited
Item Number funiture
Product Name funiture interior products
Description Sản phẩm từ mây tre truyền thống mà hiện ©¢ại

Cũng là mây tre nhưng với những thiết kế tiện dụng này, bạn sẽ thấy chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ không gian sống hiện ©¢ại nào.
Specification Cây tre biểu tượng của tài lộc trường kỳ

Trong phong thủy, cây tre là một trong những biểu tượng mạnh mẽ của sự trường thọ. Đồng thời cây tre là biểu tượng của tính kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh và khả năng chống chọi với sóng gió của cuộc ©¢ời.
Features
Ngành mây tre lá có nhiều khởi sắc

Nghề sản xuất mây tre ©¢an ©¢ã có từ lâu ©¢ời tại tỉnh Quảng Nam nhưng do mức thu nhập từ nghề này còn thấp, không ổn ©¢ịnh và người lao ©¢ộng không thể dựa vào mây như là nguồn thu nhập chính nên tính hấp dẫn của ngành chưa cao.
Subject
Message

Please do not embed HTML tags or Email addresses in your text.